Hrazení poskytovaných služeb

 
 

Naše zdravotnické zařízení poskytuje veškeré výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Výkony nejsou klientem hrazeny nad rámec tohoto pojištění.